Deelnemers gaan akkoord met deze Algemene voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”). Alle informatie en instructies die worden gepubliceerd door Sonos, Inc., gevestigd te Chapala Street 614, Santa Barbara, CA 93101 in de VS, of zijn volledige dochterondernemingen (gezamenlijk “Sonos”) over de Actie op www.sonos-promotions.com maken onderdeel uit van deze Algemene voorwaarden.

De actie

 1. Deelnemers kunnen een kortingscode gebruiken welke zijn ontvangen via email (het "Email Bericht") van Sonos (de 'Kortings Code") om tot op 150 EURO terug te ontvangen voor aankopen via sonos.com of door Sonos beheerde winkels, of om 150 EURO terug te ontvangen (een "Cashback Korting") voor aankopen gemaakt in Sonos bij geauthoriseede verkopers, online of in de winkel ("Wederverkoper"), onderworpen aan de Algemene Voorwaarden (algemeen, de promotie").
 2. De actie geldt alleen voor actieproducten (zoals hierna omschreven). Actieproducten die als onderdeel van een andere actie zijn gekocht, worden nadrukkelijk van deze actie uitgesloten.
 3. Kortingscodes zijn eenmalig te gebruiken.
 4. Aankopen van niet-geautoriseerde Sonos resellers komen niet in aanmerking voor deze actie.

Wie komen in aanmerking voor de actie?

 1. Om voor deze actie in aanmerking te komen (een “in aanmerking komende deelnemer”), moet je (a) een individueel persoon zijn die meerderjarig is volgens het rechtsgebied waarvan je ingezetene bent, (b) een eindklant zijn, (c) een e-mail van Sonos hebben ontvangen of van een geauthoriseerde partner van Sonos en (d) in een van de volgende landen gevestigd zijn: Frankrijk, Nedeland, en het Verenigd Koninkrijk.( “deelnemende landen”).
 2. Bedrijven zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 3. Cashbacks worden per bankoverschrijving uitbetaald en deelnemers moeten in het land waarin zij gevestigd zijn een bankrekening hebben om de cashback te kunnen ontvangen.
 4. Een claim moet door de in aanmerking komende deelnemer zelf worden ingediend en mag niet via vertegenwoordigers, dealers, resellers, derden of in bulk worden ingediend.

  Sonos-actieproducten

  De volgende Sonos-producten maken onderdeel uit van deze actie (allemaal “actieproducten”):

  De In Aanmerking Komende Producten en verbonden Toekenningen staan vermeld in Tabel 1 hieronder:

  In Aanmerking Komende ProductenToekenninglimiet van de Toekenning
  Sonos One 15% van de Aankoopsprijs GBP 150 or 150 EUR
  Play:1
  Play:3
  Play:5
  Playbar
  Playbase
  Sub
  Connect
  Connect:Amp
  Boost
  Playbar Wallmount

  Uitgesloten producten: Certified Refurbished producten, Speaker sets en andere producten met promoties, limited en special edition en producten die als pre-order op sonos.com staan

Periode

 1. In aanmerking komende Deelnemers kunnen tot op 15% Toekenning terug ontvangen en niet meer dan de beperking van de Toekenning zoals vermeld in Tabel 1, boven de in Aanmerking Komende Producten gemaakt tussen 00:01 GMT 4 juni 2018 en 23:59 GMT 30 juni 2018 op sonos.com, of in een Sonos winkel of via een deelnemende Retailer, or zolang als naar goeddunken van Sonos de periode verlengt wordt (de 'Actie Periode").

Aanbieding

 1. Deelnemers die tijdens de actieperiode een of meerdere actieproducten hebben aangeschaft op sonos.com of bij een Sonos-winkel hebben bij elke kortingscode recht op korting in de lokale valuta tot een maximumbedrag van: GBP 150 and EUR 150 Kortingscodes zijn eenmalig te gebruiken en kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een andere korting of kortingsactie, inclusief de cashback betaling.
 2. Deelnemers die tijdens de actieperiode een of meerdere actieproducten hebben aangeschaft bij deelnemende dealers hebben recht op een cashback van 15% van de prijs die is betaald voor het actieproduct/de actieproducten, tot een maximaal bedrag in de lokale valuta ter hoogte van: GBP 150 en EUR 150.

Deelname voorwaarden voor deelnemers die een actieproduct hebben aangeschaft bij een deelnemende dealer

 1. Na aankoop van het actieproduct/de actieproducten, moeten deelnemers op www.sonos-promotions.com het claimformulier invullen en een kopie van hun aankoopbewijs uploaden, in de vorm van een bon of factuur waarop is gespecificeerd welke actieproducten zijn aangeschaft.
 2. Om in aanmerking te komen voor een cashback, moeten claims en aanvullende documenten worden ontvangen binnen zes (6) weken van de datum van de eerste vermelding van de actie per e-mail van Sonos, of zoveel langer als de periode eventueel naar eigen inzicht wordt verlengd door Sonos
 3. De cashback wordt na goedkeuring van de claim binnen 30 dagen via bankoverschrijving naar deelnemers overgemaakt.
 4. Als de claim niet correct is ingediend of als er gegevens ontbreken, wordt de deelnemer hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en heeft deze de mogelijkheid om de vereiste informatie alsnog binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de e-mail in te dienen. Als binnen zeven (7) kalenderdagen na het verzenden van de e-mail geen reactie volgt, wordt de claim als ongeldig aangemerkt en komt de deelnemer niet langer in aanmerking voor de cashback.
 5. Onvolledige Claims zullen worden aangemerkt als ongeldig. Sonos is niet verantwoordelijk voor verloren, vertraagde of beschadigde data gedurende alle communicatie of uitwisseling van claims.

Privacy en gegevensbescherming

 1. Het privacybeleid van Sonos, hier te vinden, is van toepassing.
 2. Behalve zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, beschreven in de privacyverklaring van Sonos of zoals nodig is voor uitvoering van de actie, worden de gegevens en informatie die de deelnemer verstrekt bij deelname aan de actie of bij het claimen van de cashback nooit voor andere doeleinden gebruikt.

Algemene informatie

 1. Sonos behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht de actie of deze Algemene voorwaarden in te trekken of te wijzigen en om claims af te wijzen die Sonos niet in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden acht.
 2. Sonos heeft, indien noodzakelijk, het recht om in redelijkheid stappen te ondernemen om zich te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige claims, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het genereren van of verzoeken om nadere verificatie van het aankoopbewijs, evenals de identiteit, leeftijd en andere relevante gegevens van de deelnemer, een cashback te weigeren of de actie te beëindigen op grond van het overmatig optreden van fraude. Dit proces kan inhouden dat Sonos informatie met derde partijen deelt.
 3. Opia Ltd, ondernemingsnummer 06021170, gevestigd te Priory House Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey, GU1 3RX, Verenigd Koninkrijk, is verantwoordelijk voor het toekennen van de cashback.
 4. De actie valt onder het Engels recht en valt uitsluitend onder de bevoegdheid van Engelse rechtbanken.

Haal de juiste Sonos-speler in huis.

Actieproducten

Claimtracker

Volg de voortgang van je claim door je claim-ID in te voeren